Jak zamówić

kolczyki?

Jak zamówić kolczyki

PROCEDURA ZAMAWIANIA KOLCZYKÓW - KROK po KROKU

W celu zamówienia kolczyków lub duplikatów kolczyków dla bydła, owiec lub kóz musisz w pierwszej kolejności wystąpić z wnioskiem do Agencji ARiMR. Najszybciej i bez dodatkowych kosztów zrobisz to na swoim
profilu w IRZplus.

Jeśli chcesz zamówić kolczyki dla trzody lub loch możesz od razu przejść do KROK 5

KROK 1

Zaloguj się na stronie: www.irz.arimr.gov.pl

KROK 2

Udziel firmie KOLCZYKOWA Sp. z o.o. zgody TAK (Ustawienia > Rejestr zgód dla dostawców)

KROK 3

Wybierz Dokumenty > Utwórz nowy dokument i wybierz wniosek:
- o kolczyki: WPPNSI - wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych,
- o duplikaty: WZZSI - wniosek o zezwolenie na zastąpienie środka identyfikacji.

KROK 4

We wniosku zaznacz sposób odbioru odpowiedzi: Proszę przekazać w formie elektronicznej
w IRZplus
(możesz wybrać również inne formy: odbiór osobisty lub przekazanie za pośrednictwem poczty - ale najszybszą formą jest ta powyżej).

KROK 5

Gdy przyjdzie Odpowiedź na wniosek zamów kolczyki - masz kilka możliwości:

1

Wypełnij formularz zamówienia kolczyków

Wprowadź numer dokumentu oraz kod lub kody zabezpieczające - wszelkie informacje znajdziesz na decyzji, którą otrzymałeś z ARiMR lub IRZplus.
Możesz również wczytać dokumenty w formacie pdf, które otrzymałeś z IRZplus lub zeskanowane do pdf dokumenty papierowe, które otrzymałeś z Agencji ARiMR.

2

Wyślij zamówienie email: biuro@kolczykowa.pl

3

Złóż zamówienie telefonicznie: tel. 84 627 11 40

4

Wyślij zamówienie listownie na adres:

Kolczykowa Sp. z o.o.
ul. Boh. Monte Cassino 12/3
23-400 Biłgoraj


Kolczyki zostaną wysłane za pobraniem na wskazany w formularzu (lub zamówieniu tel./listownym) adres.Tu sprawdzisz status zamówienia.
Aby sprawdzić status swojego zamówienia podaj numer producenta składający się z 9 cyfr oraz 5 ostatnich cyfr dowolnego numeru kolczyka znajdującego się w zamówieniu.